22 June 2024

Jangka Terdekat

Pengiktirafan Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara

CeriteraFM dalam rangka untuk mendapat pengiktirafan dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara . Sebagai Persatuan Teater yang pertama di Malaysia memiliki Radio Internet sendiri.
Dengan Pengiktirafan ini CeriteraFM akan bergerak dengan lebih lancar lagi.

Perasmian Ceritera FM di JKKN

Mengadakan satu majlis ringkas perasmian Radio CeriteraFM di JKKN dan menyerahkanSijil-sijil kepada Penyampai-penyampai CeriteraFM sebagai simbolik menjadi lidah rasmi JKKN.
Radio akan bersiaran secara langsung dan akan menemuramah Ketua Pengarah JKKN.

Segment Khas Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara

Satu Segment Khas untukJKKN akan di wujudkan dimana pegawai-pegawai JKKN akan diberikan peluang untuk berkonti bersama-sama CeriteraFM dengan isu-isu baru dan informasi JKKN Menjadikan JKKN lebih dekat dengan pendengar dan dapat berinteraksi terus dengan cara yang santai dan berhibur.

Pengenalan Segmen Kenali Budaya kita

Satu Segment Kenali Budaya Kita akan dilancarkan oleh ketua Pengarah JKKN sebagai medium menyampaikan maklumat Budaya Tinggi Malaysia dan memupuk kesedaran kepada pendengar di Malaysia khasnya.
Sebagai permula yang baik membuka pintu JKKN kepada pendengar internet Radio CeriteraFM

Shares